วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

เขาพระยอด

เขาพระยอดอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นสถานที่เคารพบูชาของคนทั่วไปที่จะไปกราบไหว้ ซึ่งมีพระพุทธรูป สถานที่อยู่บนภูเขา มีความงดงา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น